เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-06-25 07:34

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. หางาน สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครงาน พนักงานราชการ
ตำแหน่งที่ ปภ. รับสมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน
- ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ด้านปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริการ จำนวน 180 อัคฃตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ม.6, ปวช, ปวท, ปวส
- ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านปฏิบัติการ) จำนวน 45 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
การสมัครงาน ปภ. วิธีการที่ ปภ. รับสมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ปภ. เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบ สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งละ 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ให้เขียน ชื่อ-สกุล หลังรูป)
- วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน ฉบับ ทร. 15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ใบ สด.9 (สำหรับเพศชาย) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ผุ้ สมัครงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ครบถ้วน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) รับสมัครงาน 2554 สมัครงาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.043581 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us