เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2012-06-08 09:07

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค
1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
ก.  10 Byte
   
ข.  100 Byte
   
ค.  1 Byte
   
ง.   1024 Byte
5. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte

6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
     ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte

7. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte
8. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 GB
   
ง.  1024 Byte
9. RAM 
คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
11. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
    ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
   
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
     ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
   
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office 
14. 
ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office 
15. 
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office16. MOUSE


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรคใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ข้อสอบเฉพาะทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

แนวข้อสอบทั่วไป กรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

- คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.combenh0t534c 2012-07-06 21:59
fashion accessory looks to be charm bracelets with the popularity of the Links of London silver bracelet growing. From the days when charm bracelets where a piece of string with a couple of forget-me-nots on them,http://www.thomassaboanhanger.biz/, the form of bracelet jewellery has changed a lot over the years. These small, stylish and stunning items are excellent items for that special someone to remember you by, or for a great friendship gift.A charm bracelet is far more than a simple gift as it also allows the purchase of many,Thomas Sabo Ringe Online Sale, many different
because they are realized applying birthstones for the beads or as inlays in the pattern.The whopping matter about these Irish rosaries is that most of them are handcrafted and crucial attention has been concluded to secure the stuffs utilised in causing them. Among the familiar materials utilised in building a Celtic rosary are semi-Treasured stones, crystals, sterling silver, Connemara marble,Thomas Sabo Shop Online, and ceramic. And Then if you own a Celtic rosary,Thomas Sabo Anh?nger, you already possess in your hands a gem that you would wish to maintain
is to choose it amongst all the other options, and to be quite certain that it fits your personality.Friendship is one of the oldest phenomena in our life. However, the modern world of technologies and innovations leaves less space for real friendship and many people do not even know how to make real friends.In fact,Thomas Sabo Online Shop, blood ties remain as tough as ever. Data from the official Social Trends series shows that family is as much the first port of call for maintainance in times of crisis as it was three decades ago. What.
related article:

  
   Thomas Sabo Anh?ngergbiqzuerczwy0135
  
   Thomas Sabo Ringe Online SaleRwhcrrjybrur0712
  
   http://www.thomassaboanhanger.biz/Rlvkfbgkyqai9555


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.182538 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us