เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2012-02-13 09:01

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ก.ตร. อนุมัติตำรวจสายจ่าดาบตำรวจ 2555 ชั้นประทวนที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป เป็นสัญญาบัตร ทั้งสิ้น 25,848
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติตำรวจสายจ่าดาบตำรวจ 2555 ชั้นประทวนที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป เป็นสัญญาบัตร ทั้งสิ้น 25,848
ก.ตร.ขยายเวลาแต่งตั้งระดับ รองผบก.-สว.ไปถึง 31 มี.ค.ยันการขยายเวลาไม่มีผลถึงขวัญกำลังใจ เชื่อ ไม่ทำให้เกิดสุญญากาศในการทำงาน พร้อมอนุมติให้ชั้นประทวนอายุ 53 ปีบริบูรณ์ ภายใน 1 ต.ค.55 เลื่อนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยในปีนี้อนุมัติทั้งสิ้น 25,848 ตำแหน่ง และให้ “ดาบตำรวจ” ที่ได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตรในปีนี้ อบรมให้ทันใน 1 เม.ย.นี้
วันนี้ (24 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยมี ผบ.ตร.และ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
พล. ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ก.ตร.ได้พิจารณาการอนุมัติขยายเวลาการแต่งตั้งระดับ รองผบก.-สว.จากเดิมที่ ก.ตร.ครั้งที่ 12/2554 อนุมัติให้แต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ม.ค.2555 โดยให้ขยายไปถึง 31 มีนาคม 2555 ซึ่งมีเหตุผล 3 ข้อในการขอขยายเวลา คือ 1.ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่ง ผบก.-รองผบช. 2. การแต่งตั้งระดับ สว.-ผบก.ทางกองบัญชาการต้องดำเนินการเอง และมีหลายขั้นตอนต้องมีการประสานงานกันระหว่างกองบัญชาการที่ต้องแต่งตั้ง ข้ามหน่วย และการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ไม่ครบ 2 ปี 3.อยู่ระหว่างการขอ ก.ตร.อนุมัติตำแหน่งเพิ่มเติม โดยการขยายเวลาไม่มีผลถึงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชื่อว่าจะไม่ทำ ให้เกิดสุญญากาศในการทำงาน
พล. ต.ต.ปิยะ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังอนุมัติตำแหน่งให้ตำรวจชั้นประทวนที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปโดยต้องมีอายุครบ 53 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 1 ต.ค.2555 ให้เลื่อนเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยในปีนี้อนุมัติทั้งหมด 25,848 ตำแหน่ง และต่อเนื่องไปปี 2556 จำนวน 5,553 ตำแหน่ง และปี 2557 อีก 5,857 ตำแหน่ง และให้ดาบตำรวจที่ได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตรในปีนี้อบรมให้ทันในวันที่ 1 เมษายนนี้
พล. ต.ต.ปิยะ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ก.ตร.ได้มอบสิทธิเด็ดขาดให้อนุ ก.ตร.ด้านต่างๆ มีสิทธิ์เด็ดขาดในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ อุทธรณ์ การเกษียณอายุราชการ และการบริการงานบุคคลระดับ รองผบก.ลงไป เนื่องจากที่ผ่านมา ก.ตร.ต้องใช้เวลานานในการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้ จึงมอบสิทธิ์ขาดให้อนุ ก.ตร.พิจารณา ส่วน ก.ตร.ใหญ่จะพิจารณา เรื่องวินิจฉัยข้อกฎหมาย ส่งเสริมจริยธรรม และบริหารงานบุคคลระดับ ผบก.ขึ้นไป
พล. ต.ต.ปิยะ กล่าวต่อว่า ร.ต.อ.เฉลิม ยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สนองนโยบายของ รัฐบาล โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดที่มีผลงานชัดเจน โดดเด่นผลโพลล์สำรวจ 76.3 เปอร์เซ็นต์พอใจ นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม ยังได้แจ้งว่าทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลการปราบปรามทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งการให้ ตร.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยให้ทาง บช.ก.เป็นเจ้าภาพในการดูแล ให้ใช้กำลังของกองปราบปราม ตำรวจน้ำ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำงาน โดยให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้ดึงเจ้าหน้าที่ตำวจมามีผลงานการปราบปรามที่ถูกไปอยู่ตำแหน่งประจำหรือ จเรตำรวจออกมาช่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chonburi33.com/download/police53.pdf
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่
- สังคมและวัฒนธรรมไทย
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เศรษฐกิจประเทศไทย
- การเมืองไทยในปัจจุบัน
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
- สถานการณ์ปัจจุบัน
วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่

- จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
- อุดมคติของตำรวจ
- การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.
- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

เปิดสอบตำรวจปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ กำหนด เปิดสอบตำรวจ 22 เมษายน 2555 รวม 10,000 อัตรา
Posted: 04 Feb 2012 02:50 AM PST
เปิดสอบตำรวจปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการ กำหนด เปิดสอบตำรวจ 22 เมษายน 2555 รวม 10,000 อัตรา
คาดสอบตำรวจปี 55 ป.ตรี สอบ 22 เมษายน 2555 รับ 10000 อัตรา
คาดปี 55 สอบตำรวจวุฒิ ป.ตรี สอบ 22 เมษายน 2555 รับ 10000 อัตรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ติดตามข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.rcm.edupol.org/
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครั้งนี้

ข้อสอบตำรวจ 2555 แนวข้อสอบตำรวจ ช่างไฟฟ้า โหลดแนวข้อสอบตำรวจ แจกฟรีข้อสอบตำรวจ ช่างไฟฟ้า ตัวอย่างข้อสอบ ตำรวจ ช่างไฟฟ้า
สำหรับเพื่อน ๆ น้อง ๆ พี่ ๆ ที่ได้สมัครสอบตำรวจ ไปแล้ว อยากได้แนวข้อสอบตำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบตำรวจ หรืออ่านหนังสือ สอบตำรวจ วันนี้เราได้เอาแนวข้อสอบตำรวจ 2555 มาฝาก โดยเฉพาะ ข้อสอบตำรวจ สายช่างไฟฟ้า สำหรับผู้สนใจสามารถเอาแนวข้อสอบนี้ไปเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสอบได้นะครับ รายละเอียด แนวข้อสอบ ตำรวจ ไปดูกันเลยครับ
ข้อสอบตำรวจ 2555 แนวข้อสอบตำรวจ ช่างไฟฟ้า โหลดแนวข้อสอบตำรวจ แจกฟรีข้อสอบตำรวจ ช่างไฟฟ้า ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ
ข้อสอบตำรวจสายช่างไฟฟ้าครับ สทส. ใหม่ล่าสุด
1. ระบบเครือข่ายไร้สาย หมายถึง
ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้
ข. การใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทนการรับ-ส่งข้อมูล
ค. การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตอบ ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้
2. “เป็นยุคของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับ-ส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อก” เป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีในข้อใด
ก. ยุค 1G
ข. ยุค 2G
ค. ยุค 3G
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ยุค 1G
ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับสงสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมายและการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลและความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานเบสได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เซลลูล่าร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลและการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้น
3. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคแอกเชียล
ง. สายใยแก้วนำแสง
ตอบ ง. สายใยแก้วนำแสง

สอบตำรวจ สมัครสอบตำรวจ 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร เปิดสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2555
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา โดยรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 คะ ผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูล สอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2555 ได้ที่นี่เลยคะ
สอบตํารวจ 2555 สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
การรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 รวม 7,000 อัตรา < รับออนไลน์ > ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา รับออนไลน์ 24 มค-3 กพ 2555 สอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2555
การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา รับออนไลน์ 24 มค-3 กพ 2555 สอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2555
หน่วยรับสมัครสอบ

ให้เลือกอ่านและสมัครตามประกาศรับสมัครของภาคหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะแต่งตั้งในหน่วยนั้นมี บช.ศ.,
บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด., สงป., บ.ตร., สทส., สตม. และ สพฐ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา รับออนไลน์ 24 มค-3 กพ 2555 สอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2555
 บช.ศ.
  ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 560 อัตรา

 บช.น.
  ประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 742 อัตรา
 ภ.1
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 548 อัตรา

 ภ.2
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 449 อัตรา

 ภ.3
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 708 อัตรา

 ภ.4
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 752 อัตรา

 ภ.5
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 463 อัตรา

 ภ.6
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 520 อัตรา

 ภ.7
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 439 อัตรา

 ภ.8
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 373 อัตรา

 ภ.9
  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 202 อัตรา

 ศชต.
  ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 196 อัตรา

 บช.ตชด.
  ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 498 อัตรา

 สงป.
  ประกาศ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 400 อัตรา

 บ.ตร.
  ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 50 อัตรา

 สทส.
  ประกาศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 30 อัตรา

 สตม.
  ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 40 อัตรา

 สพฐ.ตร.
  ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จำนวน 30 อัตรา


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ (สตง.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สวัสดีครับเพื่อน ๆ ที่ได้ สมัครงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไว้แล้ววันนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ แล้ว เพื่อน ๆ สามารถดูรายละเอียด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้ที่นี่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรายชื่อสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตำแหน่งบุคลากร 4 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ตำแหน่งนิติกร 3
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินไปแล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ โดยมีผู้สมัครสอบจำนวน 7,036 คน สอบในวันที่ 7 เมษายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบได้จากด่านล่างนี้
* ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่นี่
* ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่นี่
* ราย ชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 รหัส 42 ตำแหน่งบุคลากร 4 ที่นี่
* ราย ชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 รหัส 43 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์) ที่นี่
* รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 รหัส 42 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ที่นี่
* ราย ชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 รหัส 32 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ที่นี่
* ราย ชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 รหัส 31 ตำแหน่งนิติกร 3 ที่นี่

สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดสอบงานราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา
Posted: 03 Feb 2012 10:30 PM PST
สำหรับผู้ที่กำลัง หางานราชการ โดยเฉพาะ งานราชการที่เปิดสอบ วันนี้ขอแนะนำ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา ซึ่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามตำแหน่งงานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมัครสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาค ข ระดับปริญญาตรี
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) รวม 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดสอบงานราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เิปิดสอบงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เิปิดสอบงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน

สวัสดีวันเสาร์นะครับ งานวันนี้ขอแนะนำ กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ โดย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้รับเงินค่าจ้างเืดือนละ 10,950 บาท กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ผู้ที่จบปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ดูรายละเอียด กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงานได้ที่นี่ค่ะ
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เิปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับงานในตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมา) สำหรับรายละเอียด กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน จำนวนอัตราว่างงาน อัตราเงินเดือน ดูรายละเอียดได้ที่นี่
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าจ้าง 10,950 บาท
ลักษณะของงาน กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เิปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
1. ออกแบบ สร้างสรรค์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมควบคุมมลพิษ
3. เขียนบทความลง Blog การจัดการความรู้ของกรมควบคุมมลพิษ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เิปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการประสานงาน
3. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ social network ได้เป็นอย่างดี
วิธีสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ผู้สนใจสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ สามารถสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ ได้ทาง email เท่านั้น โดยส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร Transcript เอกสารการผ่านงาน การฝึกงาน การอบรม และ Resume มาที่ e mail : kmpcd@pcd.go.th หรือ megaterium@hotmail.com
สำหรับผู้ สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ สมัครสอบ กรมควบคุมมลพิษ หากมีความสงสัยสามารถติดต่อ ผู้ประสานงาน : คุณสุวิชา กัลยาณมิตร ส่วนแผนงานและประเมินผล ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร 0-2298-2136 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กพ. 55
รายละเอียด กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ เพิ่มเติม ดูได้ที่ :http://job.ocsc.go.th
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท VCDติวสอบตำรวจราคาชุดละ 2,500 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.028851 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us